E-Ducato

SIKKERHET

I E-Ducato er sikkerheten en pålitelig medsjåfør, alltid ved din side

BLINDSONEASSISTENT

Systemet bruker radarsensorer som er installert i den bakre støtfangeren for å oppdage kjøretøy som befinner seg i blindsonen. Dersom det er kjøretøy i blindsonen, blir du gjort oppmerksom med lydvarsler og opplyste ikoner i sidespeilene.

to biler i ulike filer med signal bak den fremste

NØDBREMSING

E-Ducato har et integrert bremsesystem som er designet for å forhindre eller redusere alvorlighetsgraden av en kollisjon. Systemet oppdager hindringer i forveien av en mulig forestående kollisjon, varsler føreren og gjennomfører automatisk nødbremsing.

Illustrasjon av nødbremsen som aktiveres når bilen nærmer seg bilen foran

RYGGESENSOR

Ryggesensoren er designet for å unngå ulykker ved rygging. Radarsensoren registrerer kjøretøy som kommer fra sidene og varsler deg når du rygger.

Hvit varebil rygger og blir varslet når det kommer en bil fra siden bak bilen

FILHOLDERASSISTENT

Filholderassistenten oppdager dersom bilen skifter fil, selv under dårlig sikt. Ved eventuell fare blir du umiddelbart varslet med et hørbart og visuelt signal.

Hvit varebil er på vei ut av filen. Illustrert av en prikket, blå linje som ikke er rett

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING

Trafikkskiltgjenkjenneren bruker det innebygde kameraet til å registrere fartsgrense- og forbikjøringsskilt. Du får beskjed på den innebygde skjermen når fartsgrensen eller forbikjøringsregler på strekningen endrer seg.

varebil registrerer fartsskilt med blåe radarlinjer

AUTOMATISK JUSTERING AV FRONTLYKTENE

E-Ducato registrerer kjøretøy som kommer i motsatt retning, og bytter automatisk mellom nær- og fjernlys. Dette optimaliserer sikten og reduserer risikoen for å blende møtende sjåfører.

HVOT VAREBIL MØTER PERSONBIL I MOTSATT FELT. LYKTENE JUSTERES ETTER RADAREN OPPDAGER BILEN.